SPILL SOM VERKTØY

Mange videospill egner seg godt til å praktisere og lære fremtidsrettede ferdigheter. I School of Gaming bruker vi spill som et utgangspunkt til våre elevers utvikling. Programmet vårt setter ukentlige og månedlige mål som sikter mot barnas personlige og tekniske utvikling. Kursene våre er delt opp etter alder på deltakerne.

PERSONLIG OG AKADEMISK UTVIKLING FOR ALLE

Ved å utvikle unge menneskers selvtillit og selvsikkerhet, bygger vi også fundamentet for videre læring. Ved å oppdage mer av hvem de er, deres styrker og svakheter, kan de unge føle seg klare for nye utfordringer. De vil også lære å samarbeide med andre, og motivere hverandre til å lære enda mer. Gjennom spill vil vi styrke utviklingen av en god holdning til et stadig økende digitalt samfunn. Med dette fokuserer vi på hvordan man kan vise god oppførsel online, sunne vaner og respektere mennesker rundt oss.

Våre utdanningstemaer er mange og tar sikte på å engasjere de forskjellige barna. Noen liker å utforske, noen liker å konkurrere, noen liker gruppeutfordringer, og noen er nysgjerrige på å vite mer om hva som er nytt i spillverdenen.

VI ER GODKJENT AV MICROSOFT

School of Gaming er en Global Training Partner med Microsoft Education. Vi er en del av et globalt nettverk av spill-instruktører som bruker den nyeste teknologien og utdanningsressursene til å undervise barn.

Med Microsoft som partnere, legger vi opp til omfattende utdanningsopplevelser med utgangspunkt i rammeverk fra Microsoft Education Transformation.

HVILKE FERDIGHETER VI UTVIKLER

j

KREATIVITET OG FANTASI

POSITIV KOMMUNIKASJON

PROBLEMLØSNING

EMOSJONELL INTELLIGENS

TEAMARBEID

w

SPRÅKUTVIKLING

VIL DU SØKE SELV?

KLIKK HER OG SE ALLE VÅRE KLUBBER.