OM SCHOOL OF GAMING

 

 

School of Gaming Galactic Oy (SOG) er et finsk utdanningsselskap. Våre aktiviteter tar sikte på positiv sosial påvirkning gjennom utdanning og veiledning for barn og unge.

Kjernen vår ligger i digitalt ungdomsarbeid, hvor vi bruker e-sport og gaming som en bro for å samhandle med barn og unge. Digitalt ungdomsarbeid har som mål å forbedre livsnyttige ferdigheter og utdanningsmuligheter, samt å forhindre utenforskap og sosial ulikhet blant ungdom.

 

Verdier

Verdiene I School of Gaming er fundamentet for hvordan vi planlegger, utforsker og praktiserer aktivitetene våre. Når de unge skal forholde seg til omgivelsene sine er det nyttig å ha kunnskap om hvordan disse verdiene påvirker både det digitale og det virkelige liv, og våre Game Educators er trent opp til å kommunisere dette ut til de små.

FORHOLD TIL DEG SELV

Hvem er jeg? Et sunt forhold til seg selv betyr å akseptere seg selv som den man er, både styrker og svakheter. Det betyr også å ha et ønske om å utvikle seg som menneske og å lære seg de ferdighetene og kunnskapene som trengs for fremtiden. Både evnen til å skille mellom rett og galt, å gjøre rett og stå opp mot urettferdighet.

 

FORHOLD TIL ANDRE

Hvordan kan jeg hjelpe andre? Forhold til andre betyr å akseptere og respektere mangfold. Det betyr å hjelpe andre mennesker og ta vare på dem, uansett hvor de kommer fra.

FORHOLDET TIL VERDEN

Hvordan kan jeg forbedre verden rundt meg? Dette kan oppnås ved å finne et sted for alle i samfunnet slik at de kan spille en aktiv rolle i å bygge en bedre fremtid lokalt og globalt, og i tillegg øke medmenneskelig samhandling og forståelse.

 

 

FORHOLD TIL SPILL, MEDIA OG TEKNOLOGI

Hvordan skal man klare seg i jungelen av teknologi, spill og media? Det er viktig med en sunn og kritisk tilnærming til informasjon og media, samt å ha evnen til å filtrere ut misledende informasjon. I tillegg er det nyttig å forstå rett og urett i den fascinerende og vanedannende verden av spill og teknologi.