KODE-KLUBBER

LÆR Å PROGRAMMERE MED MINECRAFT EDUCATION EDITION

I disse klubbene lærer barna grunnleggende programmeringskunnskaper. Minecraft Education Editions brukervennlige plattform gjør det så lett for barn å bruke at koding blir som en søndagstur.

Ved å bruke «Drag-og-drop»-blokk programmering, kan barn over 9 år lære kunsten å kode på en morsom måte. Hele klubben gjennom utøver barna aktiviteter rettet mot programmering i forskjellige former.

For å delta i en klubb må du ha Minecraft Education Edition og Discord – begge kan lastes ned gratis. Vi anbefaler at barna er over 9 år da de må vite litt om hvordan man bruker en datamaskin for at de skal få til programmeringen. Vi anbefaler også at de har noe erfaring med Minecraft.

Kommer snart