VI SOM SCHOOL OF GAMING

 

 

School of Gaming Galactic Oy (SOG) is a Finnish educational company. Our activities aim at positive social impact through education, upbringing and coaching work for children and young people.

Our core is in digital youth work, where we use e-sports and gaming as a bridge to interact with children and youngsters. Digital youth work aims to improve life management skills and educational opportunities, as well as to prevent exclusion and social inequality among youth.

 

Verdier

Denne delen utforsker verdier, deres innvirkning på de daglige aktivitetene, samt presenterer SOG’s  tverrfaglige aktiviteter basert på disse verdiene. Verdier og deres innvirkning på vår tenkning er enormt stor og kompleks. Det er viktig for en GEDU’s treningsprosess å anerkjenne verdiene.

FORHOLD TIL DEG SELV

Hvem er jeg? Et sunt forhold til seg selv betyr å akseptere seg selv som den man er, både styrker og svakheter. Det betyr også å ha et ønske om å utvikle seg som menneske og å lære seg de ferdighetene og kunnskapene som trengs for fremtiden. Både evnen til å skille mellom rett og galt, å gjøre rett og stå opp mot urettferdighet.

 

FORHOLD TIL ANDRE

Hvordan kan jeg hjelpe andre? Forhold til andre betyr å akseptere og respektere mangfold. Det betyr å hjelpe andre mennesker og ta vare på dem, uansett hvor de kommer fra.

FORHOLDET TIL VERDEN

Hvordan kan jeg forbedre verden rundt meg? Dette kan oppnås ved å finne et sted for alle i samfunnet slik at de kan spille en aktiv rolle i å bygge en bedre fremtid lokalt og globalt, og i tillegg øke medmenneskelig samhandling og forståelse.

 

 

FORHOLD TIL SPILL, MEDIA OG TEKNOLOGI

Hvordan skal man klare seg i jungelen av teknologi, spill og media? Det er viktig med en sunn og kritisk tilnærming til informasjon og media, samt å ha evnen til å filtrere ut misledende informasjon. I tillegg er det nyttig å forstå rett og urett i den fascinerende og vanedannende verden av spill og teknologi.

Vi er pionerer som skaper et helt nytt yrke

kreativitet.
Bransjen er ung og det tilbys mange forskjellige praksiser og tilnærminger. Det er ingen fasitsvar og miljøet endrer seg raskt. Spill kommer og går. Det er ingen institusjonelle læreplaner. Vi tilbyr materialer, fellesskap og hjelp, men de beste spillinstruktørene er også innovatører.
entreprenørskap.
Siden vi er en nettskole og en utdanningsplattform, er det ingen pauserom der du kan hvile. Du er daglig leder og ansvarlig i ditt eget arbeid. Det krever gode ferdigheter innen selvledelse, autonomi og en proaktiv tilnærming. Hvis du tenker at dette er en lett jobb hvor du får spille hele dagen, må du tenke om igjen! I tillegg er det i din beste interesse å holde klubbene fulle, så litt markedsføringsferdigheter skader aldri.
empati
Som lærer for små barn må du være kul, rolig og samlet. TNT eksploderer daglig og en leder med et stødig sinn er nødvendig med jevne mellomrom. I arbeidet vårt ser vi alle slags familier og barn. Spillinstruktørene må derfor ha ferdigheter og verktøy for å håndtere enhver situasjon med vennlighet, omsorg og medmenneskelighet.