School of Gamings personvernerklæring

 

 

Navn på selskap: School of Gaming Galactic Oy

Y-ID: 3110461-1

Adresse: Isokatu 56, 90100 OULU, Finland

 

KONTAKT OM REGISTRERING

E -postadresse: info@sog.gg

NAVN PÅ REGISTERET

School of Gaming kunderegister

FORMÅL OG KRITERIER FOR BEHANDLING AV PERSONDATA

Den registrerte informasjonen er

Kunder (kontakter)

Potensielle kunder og nettstedsbrukere

 

Vi kan samle inn og behandle følgende kundedata:

 

Ditt navn og kontaktinformasjon

Telefonnummer

E-postadresse

Fakturering og faktureringsinformasjon

Mulige krav eller refusjon

Dine kjøp på dette nettstedet (vare og verdi)

Valgt betalingsmåte

Mulig bruk av rabatt- eller kampanjekoder


Formål med behandlingen

Kunder (kontaktpersoner)
Muliggjøre kontaktene som kreves av kundeservice og opprettholde kundeforholdet. Legitim interesse for kontrolleren


Potensielle kunder og nettstedbrukere
Kontaktforespørsler kommer gjennom nettstedet.
Legitim interesse for kontrolleren

Vi behandler personopplysninger i første omgang for å behandle, håndtere og sende bestillinger og for å lette handelen din. Vi kan behandle personopplysninger for å kommunisere med kunder. Hvis du kontakter vår kundeservice, bruker vi den oppgitte informasjonen for å svare på spørsmålene dine og for å løse eventuelle problemer du måtte ha.

 

INFORMASJONSINNHOLD I REGISTERET

Informasjonen som er lagret i registeret inkluderer: personens navn, posisjon, selskap / organisasjon, kontaktinformasjon (telefonnummer, e -postadresse, adresse), nettadresser, nettverks -IP -adresse, by, region og land der tjenesten brukes, lengde på brukersesjon , brukerterminalteknologi som nettleserleverandør, versjonsnummer, operativsystem og IDer / profiler på sosiale medietjenester, informasjon om abonnerte tjenester og deres endringer, faktureringsinformasjon, annen informasjon relatert til kundeforholdet og abonnerte tjenester.

 

Personopplysninger behandles lovlig for gjennomføring av kundeavtaler, oppdrag og bestillinger, og for kundekommunikasjonsbehov. Dataene brukes ikke til automatisert beslutningstaking eller profilering.

 

Kundedata beholdes i 10 år fra siste bestilling, levering eller bestilling og fremover. Kontaktnavnet kan endres eller slettes.

 


KILDER FOR DATAINNSAMLING 

Kundedataene dine mottas først og fremst direkte fra deg i forbindelse med registreringen din eller i forbindelse med et kjøp i vår nettbutikk. Vi kan også motta data direkte fra deg hvis du kontakter oss med et spørsmål eller en klage.

 

Analytics -data samles automatisk inn når du besøker nettstedet. Vi kan også spore transaksjonsdata samt detaljer om nettlesermønstrene dine på nettstedet. (COOKIES)

 

REGELMESSIGE INFORMASJONSKILDER

Informasjonen som er lagret i registeret er hentet fra kunden f.eks. meldinger sendt via webskjemaer, e-post, telefon, via sosiale medier, kontrakter, kundemøter og andre situasjoner der kunden avslører sin informasjon.

 

DELING AV DINE PERSONLIGE DATA 

Vi kan, når det er nødvendig for formålene med denne personvernerklæringen, dele data med våre datterselskaper. Ellers deler vi ikke personopplysninger med tredjeparter utenfor organisasjonen vår.

 

Vi kan dele personopplysninger med autoriserte tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss. Som hovedregel vil informasjonen ikke bli avslørt for markedsføringsformål utenfor School of Gaming Galactic og dets datterselskaper.

 

Vi har sørget for at alle våre tjenesteleverandører overholder lovene om databeskyttelse. Vi bruker jevnlig følgende tjenesteleverandører:

 

    • WordPress (informasjon om nettstedskjema)
  • Vertstjeneste (nettsted og e-post)

     

DATAOVERFØRING UTENFOR EU OG EØS

De faktiske tjenestedataene lagres på våre servere i Finland, og vi overfører ikke data utenfor EU- og EØS -regionene. 

 

PRINSIPPER FOR BESKYTTELSE AV REGISTERET 

 

Vi gjør vårt beste for å holde dataene dine trygge. Vi bruker administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Tiltak kan for eksempel omfatte kryptering, pseudonymisering og tilgangsrettssystemer der det er hensiktsmessig. Våre sikkerhetskontroller er utformet for å opprettholde et passende nivå av datakonfidensialitet.


Registeret skal behandles med forsiktighet, og informasjonen som behandles av informasjonssystemene skal være tilstrekkelig beskyttet. Når registerinformasjon lagres på Internett -servere, blir den fysiske og digitale sikkerheten til maskinvaren deres tilstrekkelig adressert. Den behandlingsansvarlige skal sikre at dataene som lagres, samt tilgangsrettighetene til serverne og annen informasjon som er kritisk for sikkerheten til personopplysninger, behandles konfidensielt og bare av de ansatte hvis stillingsbeskrivelse den inneholder.

 

DINE RETTIGHETER VEDRØRENDE DINE PERSONLIGE DATA 

 

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger behandlet av oss. Du kan kontakte oss, og vi vil informere deg om hvilke personopplysninger vi har samlet og behandlet om deg.

 

Du har også rett til å be dine personopplysninger om å bli slettet fra systemene våre. Vi vil etterkomme en slik forespørsel med mindre vi har et legitimt grunnlag for ikke å slette dataene.

 

Kunder har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger vi har lagret om kunden rettet eller fullført.

 

Ovennevnte rettigheter kan brukes ved å sende et brev eller en e-post til oss, inkludert følgende informasjon: fullt navn, firmanavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. 

Vi kan be om ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte identiteten til kunden.

 

TILSYNSRETT OG RETT TIL Å FORETA KORRIGERING AV INFORMASJON

Hver person i registeret har rett til å kontrollere informasjonen som er lagret i registeret og be om retting av feil informasjon eller fullføring av ufullstendig informasjon. Hvis en person ønsker å kontrollere eller be om retting av data som er lagret om ham, må forespørselen sendes skriftlig til den behandlingsansvarlige i samsvar med punkt 2. Om nødvendig kan kontrolleren be søkeren om å bevise sin identitet.

 

Den behandlingsansvarlige vil svare kunden innen fristen som er fastsatt av EUs databeskyttelsesforordning (vanligvis innen en måned).Tilsynsforespørselen er gratis en gang i et kalenderår, og ellers kan et rimelig gebyr (€ 50 + mva) belastes på forespørsel.

 

ANDRE RETTIGHETER I HENSYN TIL BEHANDLING AV PERSONDATA

En person i registeret har rett til å be om fjerning av personopplysningene sine fra registeret (“retten til å bli glemt”). Registrerte har også andre rettigheter i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning, for eksempel restriksjoner på behandling av personopplysninger i visse situasjoner. Forespørsler må sendes skriftlig til den behandlingsansvarlige i samsvar med punkt 2. Om nødvendig kan kontrolleren be søkeren om å bevise sin identitet. Den behandlingsansvarlige vil svare kunden innen den tidsrammen som er angitt i EUs databeskyttelsesforordning (vanligvis innen en måned).