VILKÅR OG BETINGELSER

Fakturering

Den første betalingen skjer ved registrering, og den neste måneden etter gruppestart. Hvis barnet etter den første treningsøkten ikke ønsker å fortsette i gruppen, refunderer vi hele beløpet som ble betalt ved registrering.

Pågående klubber og coaching-løp

Pågående tjenester (ettermiddagsklubber og coaching-økter ) kan avsluttes i
oppsigelsesdelen i delen “Min konto” på nettstedet.
Hvis oppsigelsen skjer 7 dager før slutten av den nåværende abonnementsperiode, trer den i kraft ved slutten av inngående abonnementsperiode.

Sier man ikke i fra innen 7 dager før, så forskyves oppsigelsen til slutten av neste
abonnementsperiode og abonnementet vil avsluttes da.

Pågående tjenester kan kanselleres innen 48 timer før den første klubben eller trenerøkten. I dette tilfellet refunderer vi innbetalt månedsbeløp for den første måneden.


Prisjustering
Gjeldende priser er oppført i vår nettbutikk. Prisene er i NOK og inkluderer mva. Hvis det ved et senere tidspunkt etter signering blir nødvendig, forbeholder vi oss retten til å endre gebyrene for tjenesten. (Gjelder ikke for klubbmedlemmer i binding).

Personvern
Kundeinformasjon lagres i kunderegisteret som opprettholdes av School of Gaming Galactic Oy, hvis informasjon brukes til å administrere kundeforholdet. Beskrivelsen av registeret i samsvar med personopplysningsloven, er tilgjengelig på: (URL FOR PRIVACY CONDITIONS)


Vi avslører ikke adresseinformasjon til tredjeparter for direkte markedsføring.
Vi forbeholder oss retten til å bruke materiale som er opprettet under våre aktiviteter for markedsføringsformål.